• Hướng dẫn rút tiền

    HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TẠI SỐ ĐỎ CASINO|CÁ CƯỢC ONLINE

    Hướng dẫn rút tiền Khi các thành viên bấm vào nút “Rút tiền”, hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ yêu cầu xác nhận xem toàn bộ số dư đã chuyển vào tài khoản chính. Sau đó hãy nhấn “Tiếp tục” để tiếp tục thực hiện. Nhập số tiền: Hãy đảm bảo rằng số tiền bạn nhập vào là một số hợp lệ. Chọn một ngân hàng và số tài khoản ngân hàng mà bạn muốn nhận tiền, đảm bảo tên của người nhận khớp với chủ tài khoản ngân hàng. Sau đó nhập mã rút tiền. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm…